Kraštietis - žmogus, kuris gimęs mūsų rajone, čia augęs, gyvenęs, dirbęs; gimęs, bet savo veikla pasireiškės kitur; gimęs kitur, bet savo veikla pasireiškęs mūsų krašte; gimęs ir gyvenąs kitur, bet veikla ir darbai glaudžiai susiję su mūsų kraštu; kurio gyvenimas ir veikla tik tam tikrą laikotarpį yra susijusi su mūsų kraštu; gimęs, gyvena kitur, bet dirba mūsų krašte.  

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos puslapyje - išsamus Jurbarko rajono žymių kraštiečių sąrašas.

dr. Kazimieras AmbrozaitisKazimieras Ambrozaitis — filosofijos daktaras, Lietuvos seimų atstovas, krikščioniškojo bloko vienas iš ryškiausių veikėjų, Lietuvos darbininkijos organizatorius, plačių polėkių politikas, vienas geriausių kalbėtojų - taip jį apibūdina Antanas Sabaliauskas-Sabalis, dar vienas žymus Jurbarko krašto sūnus, straipsnyje 1968 metais, minint dr. K.Ambrozaičio10 metų mirties metines.

Jonas Juškaitis (g. 1933 m. gegužės 30 d. Kuturiuose, Jurbarko valsčius) – Lietuvos poetas, vertėjas, eseistas. Taip pat parašė poezijos vaikams, atsiminimų. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1958–1962 m. dirbo savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Nuo 1971 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Vertė Anos Achmatovos, Frederiko Garsija Lorkos, Johano Volfgango Getės, Nikolajaus Gumiliovo, Frydricho Helderlino, Osipo Mandelštamo, Kiprijono Norvido, Rainero Marijos Rilkės, Georgo Traklio ir kt. poetų eiles.

Elena Šopaitytė-Grinaveckienė 1928 m. gimė ir užaugo Jurbarke, kurį visada mylėjo ir vertino. Tiesa, tikroji gimtinė buvo Klišių kaime, iš ten 4 kilometrus tekdavo klampoti į mokyklą. Paimsryje, gražiame slėnyje, tebėra vėliau pasistatyti tėvų namai, rūpestingai prižiūrimi seserų Janinos ir Onutės. Jie nestovi prie viešo kelio, todėl nedaugelis ir žino, kad juos padėtų atrasti jurbarkiškio Juozo Videikos išdrožta memorialinė lenta.

 Dar spaudos draudimo laikais daugelis jurbarkiečių įsijungė į knygnešių gretas - iš Rytprūsių nešė lietuvišką spausdintą žodį, jį platino, skaitė, slėpė. Dažnas su­prato, kad knyga ir spauda pra­plečia skaitančiojo akiratį, ugdo pasaulio pažinimą ir asmens są­monėjimą. Humoristas Juozas Erlickas sykį yra pareiškęs: „Žmogus, neskaitąs laikraščių, - laukinis." Gal ir per smarkiai pa­sakyta, bet iš dalies tai tiesa.

Fotografas Antanas MickusIšradėjas ir fotografas Antanas Mickus gimė 1898 m. Seredžiaus valsčiaus Armeniškių kaime. Jo tėvas Jonas Mickus buvo kalvis, turėjo didelį potraukį technikai, matyt, todėl įsigijo kuliamąją ir aplinkiniams ūkininkams kuldavo javus. 1937 m. jis pasistatė motorinį malūną, o kiek vėliau nusipirko dar ir lokomobilį. A.Mickus nuo mažens buvo labai smalsus vaikas.

Teodoras ŠuravinasTarp XX a. lietuvių vaikų literatūros ir lektūros kūrėjų yra ir pedagogo Teodoro Šuravino (1889–1966) vardas. Tarpukario Lietuvoje jis buvo ganėtinai žinomas pažintinės literatūros autorius – gamtos, geografjos sričių populiarintojas, nuolatinis „Vairo“ žurnalo vaikų literatūros ir periodikos apžvalgininkas ir kritikas.

Antanas Giedraitis-GiedriusAntanas  Giedraitis–Giedrius gimė 1892 m. balandžio 4 d. Lukšių k., Jurbarko valsčiuje, Raseinių apskrityje (mirė 1977 m. JAV). Lietuviškai skaityti išmoko dar namuose ir skaitydavo viską, kas tik po ranka pakliūdavo. Lietuviškų knygų tada buvo labai mažai, o ir tas pačias tekdavo slėpti nuo caro žandarų. Iš pradžių jis mokėsi Jurbarko pradžios mokykloje, vėliau privačiai.

Antanas Šabaniauskas1930-aisiais estradoje pasirodė jaunas operos choro artistas Antanas Šabaniauskas, kuris, 1931 metais staiga mirus Dolskiui, ne tik perėmė estafetę, bet ir muzikalumu bei reto grožio balsu pralenkęs visus kitus, ilgus metus žibėjo kaip pats ryškiausias mūsų estrados šviesulys.

Augustinas PovilaitisA. Povilaitis gimė 1900 m. Pašventyje, Jurbarko r.  Sušaudytas Maskvoje 1941 m.

Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius, kapitonas.

Mokėsi Jurbarke. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 

Danutė JuškaitienėJoana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė gimė 1932 m. lapkričio 20 d. Veliuonoje, Jurbarko rajone. 1951 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, 1957 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalistės specialybę. Dirbo žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje korektore-stiliste, skyriaus vedėja. Nuo 1968 m. dirbo vien kūrybinį darbą.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Beveik viską, kas yra šiame puslapyje, galėtumėt rasti internete. Arba jau neberastumėt. Kaip sakoma, internetas - tai vandenynas, kuriame nuolat atsiranda naujų salų, o kai kurios - išnyksta. Jei turite pretenzijų dėl autorių teisių - rašykite.
2012-2018